eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2257

NGC 2257
Objekt NGC 2257 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2257 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 2.20'
magnitud: V=13.5m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h30m13s; Dec= -64°19'29"
Övriga namn på objektet NGC 2257 : ESO 87-SC24, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2255, NGC 2256, NGC 2258, NGC 2259

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.