eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2256

NGC 2256
Objekt NGC 2256 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2256 - galax i stjärnbild Camelopardalis
Typ: E/SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.30'x2.0'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h47m14.2s; Dec= 74°14'13"
rödförskjutning (z): 0.017519
Avståndet från solen till NGC 2256: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 74.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2256 : PGC 19602, UGC 3519, MCG 12-7-15, CGCG 330-14

Närliggande objekt: NGC 2254, NGC 2255, NGC 2257, NGC 2258

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.