eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2258

NGC 2258
Objekt NGC 2258 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2258 - galax i stjärnbild Camelopardalis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.30'x1.5'
magnitud: V=11.9m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h47m46.5s; Dec= 74°28'53"
rödförskjutning (z): 0.013539
Avståndet från solen till NGC 2258: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 57.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2258 : PGC 19622, UGC 3523, MCG 12-7-16, CGCG 330-15

Närliggande objekt: NGC 2256, NGC 2257, NGC 2259, NGC 2260

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.