eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2262

NGC 2262
objekt NGC 2262 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2262 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: I2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.3m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t39m38.7s; Dec= 1°8'30"
Andre objektnavn NGC 2262 : OCL 531

Naboobjekter: NGC 2260, NGC 2261, NGC 2263, NGC 2264

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.