eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2262

NGC 2262
Objekt NGC 2262 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2262 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Monocerotis
Typ: I2p -
Vinkeldimensionerna: 4.00'
magnitud: V=11.3m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h39m38.7s; Dec= 1°8'30"
Övriga namn på objektet NGC 2262 : OCL 531

Närliggande objekt: NGC 2260, NGC 2261, NGC 2263, NGC 2264

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.