eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2263

NGC 2263
Objekt NGC 2263 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2263 - galax i stjärnbild Canis Majoris
Typ: SBab - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.60'x2.0'
magnitud: V=11.9m; B=12.7m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h38m28.8s; Dec= -24°50'55"
rödförskjutning (z): 0.009150
Avståndet från solen till NGC 2263: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 38.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2263 : PGC 19355, ESO 490-19, MCG -4-16-14, IRAS 06364-2448

Närliggande objekt: NGC 2261, NGC 2262, NGC 2264, NGC 2265

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.