eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2269

NGC 2269
Objekt NGC 2269 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2269 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Monocerotis
Typ: II2p -
Úhlové rozměry: 3.00'
velikosti: V=10.0m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h43m17s; Dec= 4°37'28"
Jiné názvy objektu NGC 2269 : OCL 524

Nedaleko objekty: NGC 2267, NGC 2268, NGC 2270, NGC 2271

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.