eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2272

NGC 2272
Voorwerp NGC 2272 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2272 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Canis Majoris
Type: E/SB0 - spiraalvormig sterrenstelsel met bar
De hoekige afmetingen: 2.40'x1.6'
omvang: V=11.5m; B=12.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h42m41.2s; Dec= -27°27'35"
roodverschuiving (z): 0.007104
De afstand van de zon tot NGC 2272: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 30.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2272 : PGC 19466, ESO 490-33, MCG -5-16-17

Objecten in de buurt: NGC 2270, NGC 2271, NGC 2273A, NGC 2273

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.