eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2284

NGC 2284
Voorwerp NGC 2284 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2284 - vier sterren in het sterrenbeeld Geminorum
Type: *4 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h49m9.5s; Dec= 33°11'40"

Objecten in de buurt: NGC 2282, NGC 2283, NGC 2285, NGC 2286

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.