eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2282

NGC 2282
Voorwerp NGC 2282 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2282 - nevelvlek in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: RN -
De hoekige afmetingen: 3.00'x3.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h46m51.2s; Dec= 1°18'54"
Andere namen van het object NGC 2282 : IC 2172, CED 87, assoc. w OCL 535

Objecten in de buurt: NGC 2280, NGC 2281, NGC 2283, NGC 2284

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.