eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2281

NGC 2281
Voorwerp NGC 2281 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2281 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Aurigae
Type: I3p -
De hoekige afmetingen: 25.00'
omvang: V=5.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h48m17.8s; Dec= 41°4'44"
Andere namen van het object NGC 2281 : OCL 446

Objecten in de buurt: NGC 2279, NGC 2280, NGC 2282, NGC 2283

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.