eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2281

NGC 2281
objekt NGC 2281 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2281 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Aurigae
Typen: I3p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 25.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=5.4m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t48m17.8s; Dec= 41°4'44"
Andre objektnavn NGC 2281 : OCL 446

Naboobjekter: NGC 2279, NGC 2280, NGC 2282, NGC 2283

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.