eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2281

NGC 2281
Obiekt NGC 2281 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2281 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Woźnica
Тип: I3p -
Wymiary kątowe: 25.00'
Wielkość gwiazd: V=5.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h48m17.8s; Dec= 41°4'44"
Inne nazwy obiektów NGC 2281 : OCL 446

Sąsiadujące obiekty: NGC 2279, NGC 2280, NGC 2282, NGC 2283

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.