eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2279

NGC 2279
Obiekt NGC 2279 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2279 - trzy gwiazdki w konstelacji Bliźnięta
Тип: *3 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h48m24.7s; Dec= 33°24'52"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2277, NGC 2278, NGC 2280, NGC 2281

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.