eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2279

NGC 2279
Objekt NGC 2279 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2279 - tři hvězdy v souhvězdí Geminorum
Typ: *3 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h48m24.7s; Dec= 33°24'52"

Nedaleko objekty: NGC 2277, NGC 2278, NGC 2280, NGC 2281

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.