eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2278

NGC 2278
Objekt NGC 2278 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2278 - dvě hvězdy v souhvězdí Geminorum
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h48m16.3s; Dec= 33°23'43"

Nedaleko objekty: NGC 2276, NGC 2277, NGC 2279, NGC 2280

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.