eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2278

NGC 2278
Objekt NGC 2278 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2278 - två stjärnor i stjärnbild Geminorum
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h48m16.3s; Dec= 33°23'43"

Närliggande objekt: NGC 2276, NGC 2277, NGC 2279, NGC 2280

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.