eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2278

NGC 2278
Obiekt NGC 2278 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2278 - dwie gwiazdki w konstelacji Bliźnięta
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h48m16.3s; Dec= 33°23'43"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2276, NGC 2277, NGC 2279, NGC 2280

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.