eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2277

NGC 2277
Obiekt NGC 2277 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2277 - jedna gwiazda w konstelacji Bliźnięta
Тип: * -
Wielkość gwiazd: V=13.4m; B=13.4m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h47m47s; Dec= 33°27'17"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2275, NGC 2276, NGC 2278, NGC 2279

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.