eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2277

NGC 2277
Voorwerp NGC 2277 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2277 - enkele ster in het sterrenbeeld Geminorum
Type: * -
omvang: V=13.4m; B=13.4m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h47m47s; Dec= 33°27'17"

Objecten in de buurt: NGC 2275, NGC 2276, NGC 2278, NGC 2279

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.