eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2277

NGC 2277
Objekt NGC 2277 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2277 - enda stjärna i stjärnbild Geminorum
Typ: * -
magnitud: V=13.4m; B=13.4m
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h47m47s; Dec= 33°27'17"

Närliggande objekt: NGC 2275, NGC 2276, NGC 2278, NGC 2279

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.