eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2275

NGC 2275
Objekt NGC 2275 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2275 - galax i stjärnbild Geminorum
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.9'
magnitud: V=13.2m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h47m17.9s; Dec= 33°35'57"
rödförskjutning (z): 0.016130
Avståndet från solen till NGC 2275: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 68.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2275 : PGC 19605, UGC 3542, MCG 6-15-7, CGCG 175-16, KCPG 118B

Närliggande objekt: NGC 2273B, NGC 2274, NGC 2276, NGC 2277

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.