eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2274

NGC 2274
Objekt NGC 2274 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2274 - galax i stjärnbild Geminorum
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x1.1'
magnitud: V=12.1m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h47m17.4s; Dec= 33°34'3"
rödförskjutning (z): 0.016920
Avståndet från solen till NGC 2274: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 71.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2274 : PGC 19603, UGC 3541, MCG 6-15-8, CGCG 175-15, KCPG 118A

Närliggande objekt: NGC 2273, NGC 2273B, NGC 2275, NGC 2276

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.