eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2279

NGC 2279
Objekt NGC 2279 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2279 - tre stjärnor i stjärnbild Geminorum
Typ: *3 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h48m24.7s; Dec= 33°24'52"

Närliggande objekt: NGC 2277, NGC 2278, NGC 2280, NGC 2281

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.