eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2280

NGC 2280
Objekt NGC 2280 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2280 - galax i stjärnbild Canis Majoris
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 6.30'x3.0'
magnitud: V=10.3m; B=10.9m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h44m48.9s; Dec= -27°38'20"
rödförskjutning (z): 0.006334
Avståndet från solen till NGC 2280: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 26.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2280 : PGC 19531, ESO 427-2, MCG -5-16-20, UGCA 131, AM 0642-273, IRAS 06428-2735

Närliggande objekt: NGC 2278, NGC 2279, NGC 2281, NGC 2282

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.