eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2280

NGC 2280
Objekt NGC 2280 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2280 - galaxie v súhvezdí Veľký pes
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 6.30'x3.0'
veľkosť: V=10.3m; B=10.9m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h44m48.9s; Dec= -27°38'20"
RedShift (z): 0.006334
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2280: na základe množstva červeného posunu (z) - 26.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2280 : PGC 19531, ESO 427-2, MCG -5-16-20, UGCA 131, AM 0642-273, IRAS 06428-2735

Blízke objekty: NGC 2278, NGC 2279, NGC 2281, NGC 2282

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.