eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2282

NGC 2282
Objekt NGC 2282 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2282 - nebulosa i stjärnbild Monocerotis
Typ: RN -
Vinkeldimensionerna: 3.00'x3.0'
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h46m51.2s; Dec= 1°18'54"
Övriga namn på objektet NGC 2282 : IC 2172, CED 87, assoc. w OCL 535

Närliggande objekt: NGC 2280, NGC 2281, NGC 2283, NGC 2284

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.