eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2282

NGC 2282
objekt NGC 2282 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2282 - tåke i stjernebildet Monocerotis
Typen: RN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'x3.0'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t46m51.2s; Dec= 1°18'54"
Andre objektnavn NGC 2282 : IC 2172, CED 87, assoc. w OCL 535

Naboobjekter: NGC 2280, NGC 2281, NGC 2283, NGC 2284

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.