eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2277

NGC 2277
objekt NGC 2277 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2277 - enslig stjerne i stjernebildet Geminorum
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.4m; B=13.4m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t47m47s; Dec= 33°27'17"

Naboobjekter: NGC 2275, NGC 2276, NGC 2278, NGC 2279

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.