eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2294

NGC 2294
objekt NGC 2294 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2294 - galakse i stjernebildet Geminorum
Typen: E6 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.8m; B=14.9m
Overflate lysstyrke: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t51m11.2s; Dec= 33°31'37"
Rødforskyvning (z): 0.017068
Avstand fra solen til NGC 2294: basert på redshiftverdien (z) - 72.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2294 : PGC 19729, MCG 6-15-14, CGCG 175-21, IRAS 06478+3335

Naboobjekter: NGC 2292, NGC 2293, NGC 2295, NGC 2296

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.