eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2300

NGC 2300
Objekt NGC 2300 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2300 - galax i stjärnbild Cephei
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 2.80'x2.0'
magnitud: V=11.0m; B=12.1m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h32m20.3s; Dec= 85°42'33"
rödförskjutning (z): 0.006354
Avståndet från solen till NGC 2300: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 26.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2300 : PGC 21231, UGC 3798, MCG 14-4-31, CGCG 362-43, KCPG 127B, CGCG 363-29, Arp 114

Närliggande objekt: NGC 2298, NGC 2299, NGC 2301, NGC 2302

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.