eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2300

NGC 2300
Objekt NGC 2300 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2300 - galaxie v súhvezdí Cefeus
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 2.80'x2.0'
veľkosť: V=11.0m; B=12.1m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h32m20.3s; Dec= 85°42'33"
RedShift (z): 0.006354
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2300: na základe množstva červeného posunu (z) - 26.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2300 : PGC 21231, UGC 3798, MCG 14-4-31, CGCG 362-43, KCPG 127B, CGCG 363-29, Arp 114

Blízke objekty: NGC 2298, NGC 2299, NGC 2301, NGC 2302

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.