eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2309

NGC 2309
Voorwerp NGC 2309 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2309 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: II2m -
De hoekige afmetingen: 5.00'
omvang: V=10.5m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h56m3.6s; Dec= -7°10'28"
Andere namen van het object NGC 2309 : OCL 557

Objecten in de buurt: NGC 2307, NGC 2308, NGC 2310, NGC 2311

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.