eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2327

NGC 2327
Objekt NGC 2327 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2327 - nebulosa i stjärnbild Canis Majoris
Typ: EN -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x1.0'
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h4m7.2s; Dec= -11°18'51"
Övriga namn på objektet NGC 2327 : CED 89B

Närliggande objekt: NGC 2326A, NGC 2326, NGC 2328, NGC 2329

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.