eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2329

NGC 2329
Objekt NGC 2329 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2329 - galax i stjärnbild Lyncis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.1'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h9m7.9s; Dec= 48°36'57"
rödförskjutning (z): 0.019330
Avståndet från solen till NGC 2329: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 81.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2329 : PGC 20254, UGC 3695, MCG 8-13-73, CGCG 234-70

Närliggande objekt: NGC 2327, NGC 2328, NGC 2330, NGC 2331

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.