eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2328

NGC 2328
Objekt NGC 2328 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2328 - galaxie v súhvezdí Korma
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x0.8'
veľkosť: V=12.1m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h2m36.1s; Dec= -42°4'5"
RedShift (z): 0.003896
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2328: na základe množstva červeného posunu (z) - 16.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2328 : PGC 20046, ESO 309-16, MCG -7-15-2, IRAS 07010-4159

Blízke objekty: NGC 2326, NGC 2327, NGC 2329, NGC 2330

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.