eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2332

NGC 2332
Objekt NGC 2332 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2332 - galax i stjärnbild Lyncis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.0'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h9m33.8s; Dec= 50°10'55"
rödförskjutning (z): 0.019467
Avståndet från solen till NGC 2332: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 82.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2332 : PGC 20276, UGC 3699, MCG 8-13-79, CGCG 234-75

Närliggande objekt: NGC 2330, NGC 2331, NGC 2333, NGC 2334

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.