eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2347

NGC 2347
Objekt NGC 2347 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2347 - galaxie v súhvezdí Žirafa
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.3'
veľkosť: V=12.5m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h16m4s; Dec= 64°42'41"
RedShift (z): 0.014747
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2347: na základe množstva červeného posunu (z) - 62.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2347 : PGC 20539, UGC 3759, MCG 11-9-39, CGCG 309-26, IRAS 07112+6447, KCPG 128B, near SAO 14129

Blízke objekty: NGC 2345, NGC 2346, NGC 2348, NGC 2349

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.