eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2348

NGC 2348
Voorwerp NGC 2348 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2348 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Volantis
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 11.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h3m2.7s; Dec= -67°23'39"
Andere namen van het object NGC 2348 : ESO 88-SC1

Objecten in de buurt: NGC 2346, NGC 2347, NGC 2349, NGC 2350

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.