eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2348

NGC 2348
Obiekt NGC 2348 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2348 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Ryba Latająca
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 11.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h3m2.7s; Dec= -67°23'39"
Inne nazwy obiektów NGC 2348 : ESO 88-SC1

Sąsiadujące obiekty: NGC 2346, NGC 2347, NGC 2349, NGC 2350

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.