eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2355

NGC 2355
Objekt NGC 2355 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2355 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Geminorum
Typ: II2p -
Úhlové rozměry: 8.00'
velikosti: V=9.7m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h16m59.2s; Dec= 13°45'0"
Jiné názvy objektu NGC 2355 : NGC 2356, OCL 496

Nedaleko objekty: NGC 2353, NGC 2354, NGC 2356, NGC 2357

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.