eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2353

NGC 2353
Objekt NGC 2353 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2353 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Monocerotis
Typ: II2p -
Úhlové rozměry: 18.00'
velikosti: V=7.1m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h14m30.3s; Dec= -10°15'57"
Jiné názvy objektu NGC 2353 : OCL 567

Nedaleko objekty: NGC 2351, NGC 2352, NGC 2354, NGC 2355

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.