eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2353

NGC 2353
objekt NGC 2353 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2353 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: II2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 18.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.1m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t14m30.3s; Dec= -10°15'57"
Andre objektnavn NGC 2353 : OCL 567

Naboobjekter: NGC 2351, NGC 2352, NGC 2354, NGC 2355

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.