eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2382

NGC 2382
Objekt NGC 2382 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2382 - galax i stjärnbild Canis Majoris
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.10'x2.0'
magnitud: V=11.2m; B=12.3m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h23m54.5s; Dec= -27°31'43"
rödförskjutning (z): 0.005944
Avståndet från solen till NGC 2382: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 25.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2382 : PGC 20916, NGC 2380, ESO 492-12, MCG -5-18-5, CGMW 2-842

Närliggande objekt: NGC 2380, NGC 2381, NGC 2383, NGC 2384

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.