eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2383

NGC 2383
Objekt NGC 2383 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2383 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Canis Majoris
Typ: I3m -
Vinkeldimensionerna: 5.00'
magnitud: V=8.4m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h24m39.9s; Dec= -20°56'51"
Övriga namn på objektet NGC 2383 : OCL 616, ESO 559-SC8, near N 2384

Närliggande objekt: NGC 2381, NGC 2382, NGC 2384, NGC 2385

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.