eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2383

NGC 2383
Voorwerp NGC 2383 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2383 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Canis Majoris
Type: I3m -
De hoekige afmetingen: 5.00'
omvang: V=8.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h24m39.9s; Dec= -20°56'51"
Andere namen van het object NGC 2383 : OCL 616, ESO 559-SC8, near N 2384

Objecten in de buurt: NGC 2381, NGC 2382, NGC 2384, NGC 2385

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.