eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2383

NGC 2383
objekt NGC 2383 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2383 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Canis Majoris
Typen: I3m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=8.4m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t24m39.9s; Dec= -20°56'51"
Andre objektnavn NGC 2383 : OCL 616, ESO 559-SC8, near N 2384

Naboobjekter: NGC 2381, NGC 2382, NGC 2384, NGC 2385

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.