eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2383

NGC 2383
Obiekt NGC 2383 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2383 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Wielki Pies
Тип: I3m -
Wymiary kątowe: 5.00'
Wielkość gwiazd: V=8.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h24m39.9s; Dec= -20°56'51"
Inne nazwy obiektów NGC 2383 : OCL 616, ESO 559-SC8, near N 2384

Sąsiadujące obiekty: NGC 2381, NGC 2382, NGC 2384, NGC 2385

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.