eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2384

NGC 2384
Obiekt NGC 2384 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2384 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Wielki Pies
Тип: IV3p -
Wymiary kątowe: 5.00'
Wielkość gwiazd: V=7.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h25m10s; Dec= -21°1'18"
Inne nazwy obiektów NGC 2384 : OCL 618, ESO 559-SC9, near N 2383

Sąsiadujące obiekty: NGC 2382, NGC 2383, NGC 2385, NGC 2386

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.