eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2383

NGC 2383
Objekt NGC 2383 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2383 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Canis Majoris
Typ: I3m -
Úhlové rozměry: 5.00'
velikosti: V=8.4m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h24m39.9s; Dec= -20°56'51"
Jiné názvy objektu NGC 2383 : OCL 616, ESO 559-SC8, near N 2384

Nedaleko objekty: NGC 2381, NGC 2382, NGC 2384, NGC 2385

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.